Thông tin bệnh học

Người mắc ung thư vú sống được bao lâu?

Người mắc ung thư vú sống được bao lâu?

Ung thư vú sống được bao lâu là mối quan tâm không chỉ của riêng bệnh nhân mà của cả người có người nhà đang mắc bệnh ung thư? Vậy thời gian sống đối với người bị ung thư vú là  bao lâu?